Начало Новини Видео Галерия Документи Сигнали Партньори Контакти Публичен регистър

Марио Тагарински: Нужна ни е не голяма на брой, но качествена администрация

Агенция Фокус 01.09.2009/12:19 - a  a  a

Марио Тагарински, депутат от „Ред, законност и справедливост”

Водещ:
Закриване на държавните агенции, те да станат дирекции в министерствата, да е ясно кой отговаря, да е по-малка централната бюрокрация. Това са огласените от финансовия министър първи стъпки на административна реформа, която да направи държавата ни по-смислена и по-малко струваща, особено във времената на криза. Затова сега търсим Марио Тагарински. Той сега е народен представител от „Ред, законност и справедливост” (РЗС), но е първият от общо четирима министри на администрацията и административната реформа от 1997 година досега, припомням, в първия състав на кабинета „Костов” от 1997 година – 2001 година. За сведение другите трима министри на администрацията са самият Иван Костов, във втория състав на кабинета си, вече покойният Димитър Калчев и Николай Василев. Така че наистина е интересно какво мисли господин Марио Тагарински за идеите да се закрият агенциите. Хората общо взето се радват. Господин Тагарински, чуваме се, нали така?
Марио Тагарински: Да, добро утро на вас и на вашите слушатели.
Водещ: Добро утро. Във форумите реакциите са доста положителни, тъй като наистина хората смятат, че администрацията е твърде раздута и твърде не действаща и пречеща на нормалното съществуване на системата в обществото ни. Май даже никой не знае колко са агенциите на брой. Днес във вестниците има противоречива информация. 11 агенции ли ще закриват, 24 ли, кои са държавните агенции.
Марио Тагарински: Наистина има, такава една тенденция имаше по времето на управлението на тройната коалиция да се раздува не мотивирано държавната администрация, особено държавните структури и по-точни ръководители създават,. Прекалено много ръководители със своите екстри, както виждаме от това, което се появява в медиите. Както се казва, въпросът беше да се осигури работа за хората, а не работа за хората и може би е това причината. Наистина ще бъде интересно да се направи един анализ каква е била числеността и структурата на държавната администрация преди управлението на трайната коалиция и каква е сега на края на тройната коалиция. Аз съм убеден в това, че тя е изключително раздута, защото порочната практика 3:5:8, известна на всички, /.../ играта „Блато” и ни докара до това блато, в което се намира администрацията. Искам да обърна внимание на едно съществено нещо. Във всеки един доклад на Европейската комисия (ЕК) за оценка на напредъка ни и хармонизацията и вече членството ни в Европейския съюз (ЕС), един от основните недостатъци, които се отбелязват е липсата на достатъчен административен капацитет, а той е възможността на администрацията да поеме новите функции, които изисква от нас присъединяването ни към ЕС.
Водещ: Всъщност, само за миг, за да стане по-ясно. Една от малкото критики, които се чуха до този момент на идеята за закриване на агенции е, че всъщност, ако те минат като дирекции в министерствата нищо кой знае колко съществено няма да се промени, а някой даже каза, че те няма да могат да отговарят на евро изискванията.
Марио Тагарински: Абсолютно вярно е това. Едно е да, значи, разбира се, количеството не води до качество, но в крайна сметка на нас ни е нужна една не много голяма на брой, но достатъчна, достатъчна администрация, защото в крайна сметка администрацията и държавата не е машина. Тя е един организъм, който трябва да се оптимизира и съответно тези функции, които са нужни да се развиват и тези, които закърняват се ликвидират в крайна сметка. Но самото определение, една държавна агенция, администрация, така или иначе /.../ и Министерски съвет може да реши какво ще се случи с нея, но трябва да е разработена и осъществявана политика, за която не е създадено министерство и е в компетенциите на Министерски съвет да назначи нейното ръководство и да си определи структурата, която разбира се, не се приема, структурата, която иначе, министерство знаете, че структурата и /.../ на Министерски съвет се определя от парламента. разликата с изпълнителната агенция е в това, че Изпълнителна агенция администрация към определен министър за административно обслужване на юридически и физически лица, както и изискване на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната администрация. И тя има малко по-специфични функции, тъй като нейният бюджет се формира, имам предвид изпълнителната агенция от собствени приходи и от държавния бюджет, тоест тя заема това място между държавата, публично – частното партньорство или там, където частният интерес не иска да развива и в момента конюнктурата не дава възможност да се развива определена дейност. Например социалните дейности. Там се създават изпълнителни агенции, които да гарантират интереса на обществото без да има, разбира се, съответния интерес от частни субекти. Така че двете неща са коренно различни. Дирекциите са нещо съвсем различно, тоест самото структуриране. Може би не е това начинът, но разбира се, това са /.../ да реши дали да има една или друга агенция, но сама по себе си същността на държавната агенция е коренно различна от една дирекция. И това е структурата, която беше приета в Закона за администрацията и съответно пък статутът на държавните служители, който е уреден в Закона за държавните служители. Това беше изискване на ЕС да се хармонизираме и да започне преговори. И това е структурата на европейската администрация и ние сме хармонизирани изцяло.
Водещ: За какво най-много съжалявате от вашия опит като министър на държавната администрация в първия кабинет на Костов? Има ли нещо, за което наистина ви яд, че не сте направил тогава?
Марио Тагарински: Може би не можахме да довършим или по-точно развитието на информационните технологии и създаването на електронното правителство и за това сега са всичките тези проблеми с тази мега структура „Информационно обслужване”. Наистина, аз съм съгласен с министър Дянков. Не може на 300 експерти и специалисти да има 500 души администрация. Администрацията не може да бъде повече от 10%, максимум 15% от съществената част, от тази, която е основната част на една такава структура. Но, това е въпрос на преструктуриране. Все пак много неща бяха създадени, в крайна сметка най-малко са променяни тези неща, тъй като те са свързани със създаването наистина на едно добро управление. Управлението, в услуга на обществото, за което всички ние си заплащаме чрез преките и косвени данъци.
Водещ: Да, понякога твърди скъпо си плащаме за това. А, помните ли колко агенции се създадоха в рамките на вашето управление като министър на държавната администрация?
Марио Тагарински: Не си спомням точно. Това зависи от самия Министерски съвет. Ние създадохме или аз имах инструмента, законовата база да се изгради моделът, по който ще работи държавата, който е европейски модел. А, всичко останало е в компетенциите на един колективен орган като Министерски съвет и министър-председателят. Искам да кажа нещо друго. Много важен е процесът, който тече в момента и в ЕС и в света, т.нар. по-добро управление, процесът да деконцентрация и децентрализация на изпълнителната власт и на властта изобщо.
Водещ: Според вас, реално ли е администрацията да се изнесе извън столицата?
Марио Тагарински: Като самоцел не бих казал, че е много удачно това да се случи по този начин. Ако има такава нужда, ако някоя от дейностите, за които говорим, политиките, които трябва да се реализират, териториално са съсредоточени, да речем морска администрация. Тя в крайна сметка се намира в градовете Варна и Бургас, защото там са интересите, свързани с морската администрация. Давам конкретен пример. Може би структурите на земеделските служби, които осигуряват програмите по ЕС и фонд „Земеделие”, наистина трябва да се развият. И това е част от оптимизацията на администрацията. Но, по-важно е да не се изграждат мега структури, защото наистина тогава, когато има много мега структури, се стига до една централизация на властта. А, тайната на властта е да делегираш власт и да я преразпределяш, защото в теорията на управлението има т.нар. число 7, магическо число, което означава, че един човек физически не може да контактува с повече от 7 човека ефективно. Тайната на управлението е да делегираш власт.
Водещ: Да, ние това теоретично го знаем, но не ни се получава практически в държавата. Държавна агенция „Архиви”, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – да кажем архивите в кое министерство трябва да бъдат?
Марио Тагарински: Архивите би трябвало да бъдат към Министерски съвет.
Водещ: Нали идеята е да се закрият агенциите, които са към Министерски съвет и да си намерят ресорни министерства.
Марио Тагарински: Наистина държавният архив е държавен, но доколкото Министерски съвет отговаря за съхраняването на архивите, е най-добре те да си бъдат към Министерски съвет.
Водещ: Държавна агенция за бежанците?
Марио Тагарински: Това е една държавна политика, която не може да бъде регулирана от отделно министерство. Тя има център дисциплинарност.
Водещ: Т.е. и тук няма как да стане към определено министерство. А, за българите в чужбина то има и министър, не е ясно да има две неща. Вие виждате ли логика – Държавна агенция за българите в чужбина и министър за българите в чужбина?
Марио Тагарински: Това е една политика на държавата, която централната изпълнителна власт преценява дали да има отделна структура или отговорността да бъде дадена на министър. В крайна сметка винаги трябва да се направи един анализ и на базата на него да се направи оптимизация на администрацията.
Водещ: ДАНС – това е важна тема за партията, която представлявате в Народното събрание – РЗС – тя пък къде, отново към МВР ли?
Марио Тагарински: Това е дълъг разговор от много години за смисъла на тези структури. Най-лесно е да погледнем какъв е европейският модел и да видим как са структурирани там нещата. Едва ли аз съм толкова компетентен по този въпрос. Но, като цяло информационно-аналитичната дейност е изключително важна за доброто управление. Когато управлението на държавата взима решение при максимална степен на информираност, естествено, че резултатите от неговата дейност са по-добри.
Водещ: А, НСИ също се брои като агенция, поне доколкото видях някакви разписани административни структури кое, какво е. Според вас НСИ къде трябва да бъде?
Марио Тагарински: Това е пак функция на държавата. Според мен една голяма част от тези дейности, могат да преминат към пряко подчинение на Министерски съвет. Но, едва ли, виждате, че статистиката може да бъде една дирекция в едно министерство.
Водещ: Т.е. сложен е въпросът.
Марио Тагарински: Вие самата ми давате много подходящи примери за това, че някои от тези агенции не могат да бъдат. Но, например Държавният резерв и военновременните запаси, естествено е, че е най-добре да бъдат на подчинение на министъра на финансите. Аз разбирам напълно министъра на финансите, че той е в много затруднено положение и трябва да запушва доста огромни дупки в бюджета.
Водещ: Искам да завършим с много кратък въпрос, който като че ли не присъства в дневния ред на нито една партийна структура в момента, но пък е интересно, защото днес в Македония започва да се прилага лустрация спрямо бивши членове на тайните служби в администрацията. За РЗС и за вас лично – това тема ли е и към настоящия момент в България, когато говорим за реформа на администрацията?
Марио Тагарински: Това е тема, свързана с механизмите на скритата власт и зависимостта на органи или държавни служители, които при взимането на решение не зависят само от интересите и не взимат решения само мотивирани от интересите на обществото и на политика, която се провежда в момента или програмата, а имат скрити механизми или скрити бутончета, с които някой с нещо ги държи. Това е опасността от тези зависимости. Едва ли ние можем да бъдем морални съдници на този или онзи, защото всеки случай е съвсем различен. С годините чисто емоционално човек достига до определени чисто рационални, по-държавнически трябва да се гледа на този въпрос. Имал съм среща още 1993 г. с пастор Гал в Германия, една група политици бяхме там. И той изказа доста противоречиви мнения, в смисъл такъв, че едва ли ако сега започваше отново да се занимава с тази тема, щеше да процедира по същия начин. Много е сложно, свързано е с човешки съдби. Но, когато се касае за държавно управление, ясна отговорност, не може да бъде допуснат човек, който има зависимост.
Водещ: Да, но не го направихте това по времето на Костов?
Марио Тагарински: Имаше много причини, не искам да се връщам към това.
Водещ: Радвате ли се на така заявените намерения за административна реформа, вие лично и като член на РЗС?
Марио Тагарински: Аз се радвам винаги, когато се прави опит да се оптимизира държавата и държавната служба и държавното управление по най-добрия начин.
Водещ: И според вас това е най-добрият начин?
Марио Тагарински: Единствено само се страхуват, когато започваме да режим, без да имаме ясна идея какво точно правим и цялостна визия за това какво правим. Смятам, че това е компетентност, разбирам министъра на финансите и изцяло го подкрепям в неговата дейност, но смятам, че трябва да се направи сериозен анализ и да се оптимизира държавната администрация. Бих дал пример, неговият колега Трйчо Траков в ЕВН направи едно доста добро преструктуриране, и от една напълно вертикална структура, в ЕВН се получи една хоризонтална структура, която работи доста добре.
Водещ: Благодаря ви.
 
назад
- a  a  a +  
 
 
 
Горещи теми
 
 • Нова Конституция
 • Актуализирана: 27.02.2013/11:22
 • Парламентарна комисия разследва корупцията по високите етажи на властта
 • Актуализирана: 25.02.2013/11:16
 • РЗС внесе в НС изменения на Закона за политическите партии и Изборния кодекс
 • Актуализирана: 19.07.2012/10:59
 • Избори 2013
 • Актуализирана: 01.05.2013/10:49
 • Гражданска подписка "Без турски депутати в София"
 • Актуализирана: 30.05.2013/18:00
   
  АКЦЕНТИ
  Контакти | RSS | Карта на сайта
  Copyright © 2009, Партия "Ред, законност и справедливост".