Начало Новини Видео Галерия Документи Сигнали Партньори Контакти Публичен регистър

Парламентарни въпроси и питания към Министъра на земеделието и храните

Въпрос относно гаранции за изразходване на средствата за плащане на площ действително за земеделски цели

Въпрос относно спазването на законодателството на Република България и Европейския съюз по прилагането от ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция на Схемата за единно плащане на площ

Въпрос отнсно възстановяването на собственост на земи и гори в общ. Троян, попадащи под режима на Ангорската спогодба от 1925 г. и спогодбата от 1953 г., сключени между България и Турция

Въпрос относно спазването на законодателството на Република България и Европейския съюз по прилагането от Разплащателна агенция на Схемата за единно плащане на площ

Въпрос относно контрола върху изразходването на бюджетни средства от Земеделската гимназия – гр. Сандански

Питане относно политиката на МЗХ по отношение на еврофондовете за земеделие

Въпрос относно неспазване на законовите изисквания от ОД „Земеделие” - Добрич

Въпрос относно издаването на наредба по чл.24 ал.10 от ЗСПЗЗ

Питане относно кадровата политика и оптимизиране на структурата и администрацията в МЗХ

Въпрос относно възможности за злоупотреби с правото върху земеделски земи във връзка с подпомагането на площ

Питане относно политиката и практиката на МЗХ по наемането на външни консултантски и одитни фирми по дейността на ДФ „Земеделие”

Въпрос относно наредбите, свързани с търговия и употреба на продуктите за растителна защита

Въпрос относно хидромелиоративните съоръжения на територията на община Долна Митрополия

Питане относно политиката на МЗХ относно борбата с корупцията в системата на министерството и вътрешния контрол върху прилагането й

Въпрос относно закононарушения при реализиране на инвестиционен проект по САПАРД в с. Баните, обл. Смолян

Въпрос относно субсидиите за бубарство

Въпрос относно проблеми на агроаптека, свързани с изискванията на Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на ПРЗ

Въпрос относно одитът на ДФ “Земеделие” във връзка с акредитацията на Разплащателната агенция

Въпрос относно лозовите масиви, финансирани по САПАРД  

Въпрос относно взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани

Въпрос относно сведения за корупция в РВМС - Сандански  

Въпрос относно дейността на Общинската ветеринарно-медицинска слуужба - Сандански  

Въпрос относно сигнал за корупция в Общинската служба “Земеделие и гори” - Белоградчик   

Въпрос относно усвояването на средства по еврофондовете от Земеделската гимназия в Сандански

Въпрос относно невръщане на земеделски земи с възстановена собственост от Поземлена комисия - Нови Искър

Въпрос относно деактуване на имота “База Прослав” от публична в частна държавна собственост

Въпрос относно обнародването на наредбите и набирането на проекти по Програмата за развитието на селските райони 2007-2013  

Въпрос относно документалната обоснованост на “възстановяването” на имоти на Симеон Сакскобургготски в Софийска област и в област София-град 

Въпрос относно държавното заплащане на труда и условията, при които работят частнопрактикуващите ветеринарни лекари

Въпрос относно действията на ДФ “Земеделие” към кредитиран земеделски производител, отглеждащ пъдпъдъци

Въпрос относно съмнения за масирани корупционни сделки със земя от горския фонд в курорта “Бодрост”, Благоевградска област

Въпрос относно процедурата за разрешаване на сеч от частна гора

Въпрос относно незаконни сделки с държавна земя от горския фонд

Въпрос относно неправомерно възстановяване на собственост върху земеделска земя в Созопол

Въпрос относно злоупотреби със средства на ДФ “Земеделие” в с. Кортен 
назад
- a  a  a +  
 
 
 
Горещи теми
 
 • Нова Конституция
 • Актуализирана: 27.02.2013/11:22
 • Парламентарна комисия разследва корупцията по високите етажи на властта
 • Актуализирана: 25.02.2013/11:16
 • РЗС внесе в НС изменения на Закона за политическите партии и Изборния кодекс
 • Актуализирана: 19.07.2012/10:59
 • Избори 2013
 • Актуализирана: 01.05.2013/10:49
 • Гражданска подписка "Без турски депутати в София"
 • Актуализирана: 30.05.2013/18:00
   
  АКЦЕНТИ
  Контакти | RSS | Карта на сайта
  Copyright © 2009, Партия "Ред, законност и справедливост".