Начало Новини Видео Галерия Документи Сигнали Партньори Контакти Публичен регистър

Парламентарни въпроси и питания към Министъра на околната среда и водите

Въпрос относно замърсявания в село Чепинци и землището му, обл. София-град, от фирма “Изола-Петров” и от пречиствателната станция в Кубратово

Въпрос относно замърсяването на автомагистрала “Тракия” от камионите, извозващи балираните отпадъци на София 

Питане относно правителствената политика по отношение на големите промишлени екозамърсители и специално към комбината “Кремиковци”

Въпрос относно поражения на околната среда, нанесени от стрелби във военен полигон

Въпрос относно проект за изграждане на канализация в с. Лешница, общ. Сандански, постъпил в ПУДООС с вх. № КАН-5448 от 28.10.2004 г.

Питане относно политиката на МОСВ по отношение издаването на комлексни разрешетелни за индустриални обекти, които са източник на големи атмосферни замърсявания

Въпрос относно затруднения на фирми и граждани при обслужването им от МОСВ

Питане относно политиката на МОСВ спрямо изискванията на ЕК

Питане относно политиката на МОСВ спрямо контрола върху пълноводието на реките и оттичането на битови и промишлени отходни води в тях

Въпрос относно незаконосъобразни действия, свързани със строеж в речното корито на р. Малка Арда

Питане относно строителството на МВЕЦ „Чаир дере” в природозащитна местност „Триградско ждрело”

Въпрос относно изпълнението на проектите по ИСПА и подотовката за Оперативната програма “Околна среда” в Благоевградска област 

Питане относно включване на девет зони от българското черноморие в екологичната мрежа НАТУРА 2000

 Въпрос относно закононарушения при назначаване на служители в РИОСВ - Благоевград
назад
- a  a  a +  
 
 
 
Горещи теми
 
 • Нова Конституция
 • Актуализирана: 27.02.2013/11:22
 • Парламентарна комисия разследва корупцията по високите етажи на властта
 • Актуализирана: 25.02.2013/11:16
 • РЗС внесе в НС изменения на Закона за политическите партии и Изборния кодекс
 • Актуализирана: 19.07.2012/10:59
 • Избори 2013
 • Актуализирана: 01.05.2013/10:49
 • Гражданска подписка "Без турски депутати в София"
 • Актуализирана: 30.05.2013/18:00
   
  АКЦЕНТИ
  Контакти | RSS | Карта на сайта
  Copyright © 2009, Партия "Ред, законност и справедливост".